Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid

De Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO te Delft. De OMV verricht onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid. Twee deelgebieden, namelijk ‘Grondslagen van veiligheid en sociale cohesie’ en ‘Rechtshandhaving en nieuwe strategieën van misdaadbestrijding’, krijgen bijzondere aandacht.