Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Veilige evenementen

Ontwikkelingen, risico's en maatregelen

Veilige evenementen
  • Jaar van uitgave 2009
  • 162 pagina's
Auteur:S.D. Schaap, U. Rosenthal en M.J. van Duin
Reeks:COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (deel 23)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐90‐8974‐102‐8 | paperback | 1e druk | € 37,50

Er vinden in Nederland ieder jaar veel grootschalige evenementen plaats. Het waarborgen van de veiligheid op en rond deze evenementen is belangrijk, maar niet gemakkelijk. Het is de verantwoordelijkheid van organisatoren, gemeenten en hulpdiensten. Zij wisselen echter nog te weinig kennis en expertise uit om evenementen veilig te laten verlopen.

In Veilige evenementen wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar evenementen en veiligheid: vanuit de sociale wetenschap, vanuit de wet- en regelgeving en vanuit het perspectief van gemeente en politie. Er wordt aandacht besteed aan de factoren die bepalend zijn voor daadwerkelijke veiligheidsrisico’s bij evenementen, bijvoorbeeld of een evenement eenmalig of terugkerend is en of het spontaan wordt georganiseerd of niet. De belangrijkste risico’s en hun implicaties worden behandeld. Op basis van een goed inzicht in de veiligheidsrisico’s kunnen de benodigde maatregelen worden bepaald.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van grote evenementen in Nederland en het buitenland biedt dit boek handvatten voor het omgaan met veiligheidsrisico’s en voor het bepalen van maatregelen. Het boek is van belang voor iedereen die professioneel bezig is met evenementen, maar kan ook worden gebruikt als les- en leerstof.

Doelgroep

Dit boek is met name interessant voor bestuurders bij de gemeentelijke overheid, beleidsmakers, politie, justitie, veiligheidsdeskundigen en evenementenorganisaties.