Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Tijdschrift voor Veiligheid

Tijdschrift voor Veiligheid
  • ISSN 1872‐7948
  • 4 x per jaar
Redacteuren:Dr. A. ten Boom, E. van der Duin (redactiesecretaris), Drs. R. C. van Halderen, Dr. D.A. van Hemert, Prof. dr. E. Kolthoff (hoofdredacteur), Dr. mr. W.J. Kortleven, S. Mehlbaum, MSc, Dr. R.S. Prins, Dr. R. Spithoven en Dr. J.S. Timmer
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_magazine Jaarabonnement (papier & online) | € 162,00 (excl. btw)
Icon_magazine Jaarabonnement (online) | € 121,00 (excl. btw)
Icon_online http://tijdschriften.boomcriminologie.nl/tijdschrift/tijdschriftveiligheid Bekijk

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. Wetenschappelijke bijdragen kunnen empirisch, conceptueel of theoretisch zijn, inclusief bijdragen gericht op de ontwikkeling van instrumenten of ontwerpen. Het tijdschrift heeft nadrukkelijk de ambitie dat in artikelen de link met actuele ontwikkelingen in veld en beleid naar voren komt. Daarbij worden, op basis van wetenschappelijke resultaten en inzichten, bijdragen aan het maatschappelijke debat over veiligheid en veiligheidszorg op prijs gesteld. Het tijdschrift staat nadrukkelijk open voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten.

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op een breder publiek van geïnteresseerden, werkzaam in beleid, onderwijs, bestuur, staffuncties en praktijk van de veiligheidszorg, landelijk en lokaal, publiek en privaat. Het tijdschrift kent, naast varianummers, themanummers rond actuele onderwerpen op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar redactiesecretaris, pdamen@redactiebureau.nl.

Jaarabonnement

U kunt kiezen voor een jaarabonnement incl. of excl. een papieren exemplaar. Met beide jaarabonnementen hebt u tevens toegang tot het online archief en ontvangt een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers.

Pay per article
Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,95 (excl. btw) koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden en printen, zonder abonnement te nemen. Ga voor het kopen van 24 uur toegang naar www.tijdschriften.boomcriminologie.nl.