Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Schaduwen over de rechtshandhaving

Georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen van functionarissen in de rechtshandhaving

Schaduwen over de rechtshandhaving
  • Jaar van uitgave 2017
  • 138 pagina's
Auteur:Hans Nelen en Emile Kolthoff
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐793‐7 | paperback | 1e druk | € 31,50

In dit boek wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek naar ernstige integriteits schendingen binnen vier rechtshandhavingsorganisaties – de politie, Douane, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Fiscale Inlichtingen- en Op sporingsdienst (FIOD) – die in verband kunnen worden gebracht met georganiseerde criminaliteit. Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen en duiden van de aard, omvang en ernst van integriteitsschendingen binnen de genoemde rechtshandhavings- organisaties in relatie tot georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is aandacht besteed aan de wijze waarop vanuit de rechtshandhaving wordt geprobeerd om daartegen dammen op te werpen en de weerbaarheid van de medewerkers te versterken.