Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Privacyrecht en slachtoffers

Een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

Privacyrecht en slachtoffers
  • Jaar van uitgave 2016
  • 192 pagina's
Auteur:J.B.J. van der Leij
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐651‐0 | paperback | 1e druk | € 45,50

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aandacht voor slachtoffers sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot verbetering van de rechtspositie van het slachtoffer binnen het strafproces. Deze verbetering heeft vanuithet perspectief van bescherming van de privacy echter ook een keerzijde. Het slachtoffer is binnen het strafproces meer in de ‘spotlights’ komen te staan, waarmee het geconfronteerd kan worden met situaties binnen en buiten het strafproces die inbreuk maken op de privacy, bijvoorbeeld doorde onthulling van diens identiteit en het gebruik van persoonsgegevens.

Centraal in deze studie is de vraag wat de juridische kaders zijn met betrekking tot de bescherming van de privacy en de identiteit binnen het strafproces en betreffende het gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het strafproces. Daarmee wordt de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht. Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleken. De directe koppeling tussen (de rechtspositie van) het slachtoffer van strafbare feiten en de privacybescherming blijkt in regelgeving niet altijd gemakkelijk gemaakt te zijn of voor de hand te liggen.

Ter beantwoording van de centrale vraag wordt in dit boek ingegaan op de betekenis en de grondslagen van het begrip privacy, de Europese normering van het recht op privacy en de juridische kaders met betrekking tot de bescherming van de privacy van slachtoffers in Nederland, België en Engeland en Wales. De uitkomsten van deze studie kunnen een input leveren voor verdere discussies over de bescherming van de privacy van slachtoffers.

Doelgroep

Rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, politie, (strafrecht)advocaten, (strafrecht)juristen en criminologen.

Auteursinformatie

Bas van der Leij is wetenschappelijk medewerker bij het WODC en tevens research fellow, Intervict Tilburg University.