Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Post-Van Traa:

innovaties in de handhavingsketen gericht op de beteugeling van financieel-economische criminaliteit

Post-Van Traa:
  • Jaar van uitgave 2014
  • 262 pagina's
Auteur:dr. mr. Gerard Bakker
Reeks:Het groene gras
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐442‐4 | paperback | 1e druk | € 48,50

Op 1 februari 1996 verscheen het rapport van de Nederlandse parlementaire-enquêtecommissie Opsporingsmethoden, beter bekend onder de naam van haar voorzitter: de commissie-Van Traa. De conclusies waren hard: het instrument financieel rechercheren diende beter te worden benut en de aanpak moest worden geoptimaliseerd. Sindsdien zijn enkele belangrijke trends in de handhavingsketen te herkennen om de financieel-economische criminaliteit op zijn minst te beteugelen. In dit boek behandelt de schrijver er drie:
1) strategisch financieel rechercheren, 2) informatiegedreven handhaving en
3) integraal-preventief denken. Wat houden ze in? Wat is er zo vernieuwend aan? Wat hebben ze opgeleverd? De auteur beschrijft deze trends vanuit een criminologisch-juridische, sociologische en bestuurlijke invalshoek. Hij maakt ze toegankelijk door voor elke trend drie innovaties uit de uitvoeringspraktijk te beschrijven. Een aanrader voor wie meer inzicht wil krijgen in de achtergronden van de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit en het zogeheten ‘risicodenken’ betreffende innovaties.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor beleidsmedewerkers en criminologen.

Auteursinformatie

Dr. mr. Gerard J.C.M. Bakker (1959) mag met recht en reden een ervaren praktijkdeskundige worden genoemd. In 1986 trad hij in dienst van de FIOD, waar hij al snel promotie maakte en benoemd werd als leidinggevende en toetrad tot de managementraad. In 2005 werd hij benoemd in de leiding van de Belastingdienst/Douane Rotterdam. In 2007 werd hij aangesteld als directeur Concurrentietoezicht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Sinds 2013 is hij directeur Mededinging bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).