Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Politiechefs

Politiechefs
  • Jaar van uitgave 2016
  • 352 pagina's
Auteur:Piet van Reenen
Reeks:Onderzoeksreeks Politieacademie
Rubrieken: Criminologie en veiligheid Criminologie
Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐94‐6236‐691‐6 | paperback | 1e druk | € 44,50

Politiechefs zijn de hoogsten in rang binnen de politie, de organisatie waarin de overheid haar macht om te dwingen en haar vermogen om misdrijven op te sporen heeft ondergebracht. Wie zijn zij, hoe geven ze hun functie vorm en hoe ontwikkelt hun werk zich? In deze publicatie wordt op twee manieren naar een antwoord gezocht. De eerste betreft het politiebestel. Een politiebestel structureert het handelen van politiechefs. Politiechefs bouwden de regionale korpsen op en kwamen vervolgens klem te zitten tussen hun regio’s en de landelijke politieke ambities van de politie. Een nieuwe opdracht is het opbouwen van de nationale politie.

De tweede analyselijn is die van de politieke, economische en sociale ontregeling. In crisisperioden komt de politie onder grote druk te staan. Ze gaat al improviserend de problemen te lijf en probeert op deze manier nieuwe visies, strategieën en werkwijzen te bouwen. Politiechefs spelen daarin een centrale rol.

Door middel van deze tweeledige analyse biedt dit boek een gedetailleerd en uniek beeld van de politisering van veiligheid en daarmee van de toenemende gecompliceerdheid en politieke gevoeligheid van het werk van de politiechef.

Tijdschrift voor Politie (nr.5, 2017)
Bekijk de bijlage