Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Overgang naar volwassenheid

Belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten

Overgang naar volwassenheid
  • Jaar van uitgave 2016
  • 306 pagina's
Auteur:Sharon Van Audenhove
Reeks:Het groene gras
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐689‐3 | paperback | 1e druk | € 52,50

Zowel in politieke, wetenschappelijke als publieke berichtgeving komt de mening van jeugdzorgverlaters zelden aan bod en wordt eerder naar de visie van professionals of ouders gevraagd. Zij focussen sterk op het precaire profiel van jeugdzorgverlaters op verschillende levensdomeinen. Hoe beleven de jongeren echter, gezien zij de experts zijn, zelf hun situatie en de overgang naar volwassenheid?

Sharon Van Audenhove toont, door middel van een kwalitatief follow-up onderzoeksdesign, de transitieperiode vanuit het perspectief van jeugdzorgverlaters. Haar onderzoek legt de focus op de beleving, ervaringen en noden van jeugdzorgverlaters vóór en tijdens de transitieperiode. Dit levert verrassende en nieuwe inzichten op. De meerderheid van de bevraagde jongeren doorloopt een transitieperiode zonder onoverkomelijke moeilijkheden, dankzij hun (veer)kracht en sociale steun. Bovendien stemmen hun ervaringen tijdens de transitieperiode overeen met hun verwachtingen voorafgaand aan de transitie.

Met dit onderzoek toont de auteur aan dat het belangrijk is dat de praktijk en het beleid rekening houden met de mening en adviezen van jeugdzorgverlaters. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen; hun kennis en ervaringen zijn essentieel in de vormgeving van jeugdhulp op maat.

Auteursinformatie

Sharon Van Audenhove is bachelor in de orthopedagogie (Hogeschool Gent), master in de criminologische wetenschappen (UGent) en doctor in de criminologische wetenschappen (UGent). Na enkele jaren praktijkervaring in de bijzondere jeugdbijstand, startte ze in 2010 als academisch assistente aan de onderzoeksgroep ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP), vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent). Sinds 2016 is ze aan deze vakgroep verbonden als doctor-assistent. Haar onderzoeksexpertise situeert zich voornamelijk binnen de integrale jeugdhulp.