Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Orde in veiligheid

Een dynamisch perspectief

Orde in veiligheid
  • Jaar van uitgave 2012
  • 455 pagina's
Auteur:M.B. Schuilenburg
Reeks:Veiligheid en samenleving
Rubrieken: Criminologie en veiligheid Criminologie
Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐90‐5931‐881‐6 | paperback | 1e druk | € 42,00

De veiligheidszorg is de laatste twee decennia ingrijpend veranderd. Naast de overheid, houden nu ook energiebedrijven, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars, winkeliersverenigingen en burgers zich bezig met veiligheid in de samenleving. Hierdoor is een volledig nieuwe situatie ontstaan, met andere actoren en een eigen dynamiek.

Marc Schuilenburg laat zien hoe we deze veranderde situatie moeten duiden. Aan de hand van het werk van de Franse denkers Michel Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel Tarde toont hij in Orde in veiligheid een wereld die nooit stilstaat. In casestudies naar onder meer de bestrijding van hennepteelt en het optreden van stedelijke interventieteams blijkt hoe veiligheid steeds is verbonden met de dynamiek in concrete situaties.

Orde in veiligheid biedt een breed en kritisch kader voor iedereen die geïnteresseerd is in het veiligheidsvraagstuk. Het stelt problemen aan de orde, zoals de in- en uitsluiting en de rechtsgelijkheid van burgers. Door deze en andere kwesties te bezien tegen de achtergrond van de stedelijke ruimte komt het hedendaagse veiligheidsvraagstuk in een verrassend nieuw licht te staan.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers en universitaire studenten op onder andere de vakgebieden criminologie, veiligheid, bestuurskunde en sociologie. Deze uitgave is ook zeer interessant voor de lezer die geïnteresseerd is in veiligheid, criminaliteit en maatschappelijke problemen. En tevens voor beleidsmedewerkers en professionals op het terrein van veiligheid en criminaliteit.

Auteursinformatie

Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij (co-)publiceerde eerder De nieuwe Franse filosofie (2011), Deleuze compendium (2009) en Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (2007). Op 13 juni 2014 heeft Marc Schuilenburg de Willem Nagelprijs 2014 ontvangen voor dit boek. Deze driejaarlijkse prijs van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) bekroont het beste criminologische proefschrift verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit, in de periode 1 januari 2011 tot 1 januari 2014.

Libertaire Orde 17 maart 2013

Criminaliteitsbestrijding? Een kritische beschouwing over ‘Orde In Veiligheid’.
Lees hier het artikel.

Bekijk de bijlage
NRC 8 juni 2014

Lik op stuk, direct van beveiliger of portier
Klik hier voor het artikel.

Bekijk de bijlage
Justitiële verkenningen nummer 8, 2012

Een pleidooi voor kleine verhalen

Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Veiligheid nummer 3, 2013

Orde in veiligheid

Bekijk de bijlage
Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit nummer 2, 2013

‘Panta rhei!’ Een dynamisch perspectief op verandering in veiligheidszorg

Bekijk de bijlage
Ad Valvas 14 november 2012

Alles onder controle

Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Toezicht 2014 (5) 4

recensie "Focus op verandering en verschil" door Willem-Jan Kortleven

Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Criminologie 2014 - 3

recensie door Prof. mr. dr. Erwin Muller

Bekijk de bijlage