Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Op zoek naar nieuw evenwicht

Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Op zoek naar nieuw evenwicht
  • Jaar van uitgave 2016
  • 188 pagina's
Auteur:Michiel van der Wolf, Paul Mevis, Sanne Struijk, Linda van Leeuwen, Manon Kleijn en Hjalmar van Marle
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6290‐284‐8 | paperback | 1e druk | € 44,50

In dit rapport wordt verslag gedaan van het derde onderzoek ter evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), die de interne rechtspositie voor verpleegden in tbsinrichtingen bepaalt. De onderzoekers  concluderen op basis van gesprekken met alle betrokken partijen uit het tbs-veld en een analyse van de relevante rechtspraak dat thans, nog sterker dan in de eerste twee evaluaties van de Bvt uit 2001 respectievelijk 2009 werd bevonden, de rechtsbescherming ten aanzien van de behandeling versterking behoeft. Zij formuleren 21 aanbevelingen ten aanzien van het effectueren van de rechtspositie, de wijze van verantwoording van de algemene tenuitvoerlegging en de inbreuk op rechten.

De afdeling strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam publiceerde in de afgelopen jaren in dezelfde uiterlijke vorm als deze publicatie een serie van onderzoeksrapporten, onder andere ten behoeve van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze publicatie over het sanctioneren en de rechtspositie van psychisch gestoorde daders past in de aandacht voor sancties als een van de onderzoeksthema's van de afdeling strafrecht, ten dele in samenwerking tussen strafrechtswetenschap, criminologie en forensische psychiatrie en psychologie. Dat geldt ook voor de vrijwel gelijktijdig verschijnende uitgave in deze serie Als vreemde ogen dwingen over transculturele gedragskundige rapportage pro Justitia.