Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het woord en de daad

Kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze geschreven werden

Het woord en de daad
  • Jaar van uitgave 2017
  • 172 pagina's
Auteur:M.L. Kuiper
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (deel 297)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐94‐6236‐795‐1 | 1e druk | ±€ 29,50
Embargo tot 24-01-2018

Dit onderzoek gaat over schriftelijke bedreigingen en e-mails die plaatsvinden tegen personen in het publieke domein, ofwel het Rijksdomein zoals dit wordt omschreven in het Stelsel van Bewaken en Beveiligen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013). Bij het Rijksdomein gaat het om personen van wie, en objecten of diensten waarvan, de veiligheid en hun ongestoord functioneren van nationaal belang is, zoals: de leden van het Koninklijk Huis, bewindspersonen, leden van de Eerste en Tweede Kamer, lijsttrekkers van politieke partijen, of leden van het College van procureurs-generaal. Bedreigingen kunnen gevoelens van angst of onrust bij bedreigden en hun omgeving teweegbrengen. De uitingen van bedreigingen in de richting van publieke personen kunnen ook van invloed zijn op het publieke debat en kunnen zelfs een risico vormen voor de democratische rechtsorde indien vanwege de angst voor (herhaalde) bedreigingen geen open discussie kanworden gevoerd.
Het doel van dit onderzoek is tweeledig: het wil tot een betere duiding komen van dreigbrieven, en met behulp daarvan een meetinstrument ontwikkelen waarmee eventueel toekomstig crimineel gedrag van de dreigbriefschrijvers kan worden voorspeld. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd bij het nemen van adequate maatregelen om publieke personen zo goed mogelijk te beschermen.