Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Het turbulente politiebestel

Institutionele verandering en continuïteit (1989-2017)

Het turbulente politiebestel
  • Jaar van uitgave 2018
  • 170 pagina's
Auteur:Dorian Schaap en Jan Terpstra
Rubrieken: Criminologie en veiligheid Criminologie
Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐94‐6236‐854‐5 | paperback | 1e druk | € 26,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐884‐2 | digitaal boek | € 17,50

Het politiebestel in Nederland is geen rustig bezit, dat is de afgelopen jaren met de invoering van de Nationale Politie opnieuw gebleken. De turbulentie rond het politiebestel en de wens tot vernieuwing daarvan zijn echter niet van recente datum. Terugkijkend passen de invoering van de Nationale Politie en de problemen die bij de invoering daarvan ontstonden, in een ontwikkeling die al veel langer gaande is. In dit boek wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het politiebestel vanaf eind jaren tachtig tot nu en op de vraag hoe dat bestel in verschillende periodes in de praktijk heeft gefunctioneerd.

De auteurs bieden een correctie op de vaak bestaande neiging ontwikkelingen rond het politiebestel vooral te bekijken vanuit de actualiteit. Zij laten zien dat het politiebestel veel meer is dan een organisatiescherma. Het vormt een door uiteenlopende spanningen gekenmerkt complex en veranderlijk veld, waarin vele partijen met diverse belangen en visies elk proberen de politie in de door hen gewenste richting te bewegen.