Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Fraude ontrafeld

Een studie naar de werkwijzen en drijfveren van fraudeurs

Fraude ontrafeld
  • Jaar van uitgave 2014
  • 267 pagina's
Auteur:Alan Kabki
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐520‐9 | paperback | 1e druk | € 47,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐217‐8 | digitaal boek | € 30,99

Genomineerd voor de publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) 2015

Fraude leidt tot grote financiële, emotionele en psychische schade bij slachtoffers en schaadt het vertrouwen van burgers, bedrijven en overheden in het economische stelsel. De laatste jaren is de aandacht voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit – waaronder fraude – toegenomen. Echter, een effectieve bestrijding van een fenomeen als fraude is niet mogelijk zonder kennis over het ontstaan, het verloop en de afloop daarvan. Om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit terrein, zijn in dit onderzoek de modus operandi en de motieven van beleggingsfraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs uiteengezet. Daarvoor zijn 41 fraudezaken geanalyseerd door de opsporingsonderzoeken te bestuderen, de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie te bevragen en het strafrechtelijke verleden van de fraudeurs na te trekken. Verder is nagegaan wie de betrokken fraudeurs zijn, hoe de fraude tot stand is gekomen, waarmee is gefraudeerd, hoe de slachtoffers zijn benaderd, wie deze slachtoffers zijn, wie bij de fraude betrokken waren, door wie en hoe de fraude is ontdekt en wat de fraudeurs met de buitgemaakte gelden hebben gedaan. Aan de hand van de bestedingen van de buitgemaakte gelden, de bevragingen van de rechercheurs en/of officieren van justitie en de inhoud van de strafdossiers zijn enkele materiële en immateriële drijfveren van de daders afgeleid. Door het inzichtelijk maken van de werkwijzen en de motieven van de daders, geeft dit boek een inkijk in de wereld van fraude en fraudeurs.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, politieambtenaren en officieren van justitie.

Auteursinformatie

Alan Kabki is criminoloog met een economisch achtergrond. Hij heeft Beleidsgerichte Economie gestudeerd aan Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft als econoom bij de Nederlandsche Bank en als onderzoeker bij de Kamer van Koophandel gewerkt. Van 2009 tot 2014 werkte hij op de Politieacademie aan zijn promotieonderzoek dat een gezamenlijk project was met Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is hij docent-onderzoeker Integrale Veiligheidskunde bij Saxion Hogescholen en onderzoeker binnen het lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde van de Politieacademie.

Secondant juli 2015

recensie door Door van der Wiele

Bekijk de bijlage
AvroTros "Opgelicht' Februari 2015

Auteur Alan Kabki over fraudeurs en hun drijfveren in uitzending "Opgelicht" van 10 Februari 2015.

http://www.opgelicht.nl/uitzending/ 

Bekijk de bijlage