Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Focus in de opsporing

Een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie

Focus in de opsporing
  • Jaar van uitgave 2015
  • 438 pagina's
Auteur:C.M.B. Liedenbaum, C.J. de Poot en E.K. van Straalen
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 314)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐601‐5 | paperback | 1e druk | € 49,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐374‐8 | digitaal boek | € 33,99

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie- Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Uit dit rapport werd duidelijk dat tunnelvisie in het opsporingsonderzoek één van de belangrijkste oorzaken is geweest van de rechterlijke dwaling in de Schiedammer Parkmoord. Sindsdien hebben politie en het Openbaar Ministerie vele maatregelen genomen die in brede zin moeten bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit binnen de opsporing en vervolging. Het gaat om maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en uit het Programma Permanent Professioneel. Een beperkter aantal maatregelen uit beide beleidsprogramma’s kunnen ook meer specifiek in verband gebracht worden met het tegengaan van tunnelvisie in de opsporing. Dit onderzoek laat zien welke gevolgen deze maatregelen hebben voor de praktijk van de opsporing binnen zogenoemde Teams Grootschalige Opsporing en in welke mate zij voorwaarden scheppen om tunnelvisie te voorkomen. Daartoe is aan de hand van onder meer interviews en observatieonderzoek gekeken hoe de maatregelen doorwerken in

1) de wijze waarop wordt omgegaan met het verzamelen, analyseren en vastleggen van opsporingsinformatie,
2) hoe de sturing en besluitvorming binnen een opsporingsonderzoek plaatsvindt
en 3) de wijze waarop over de genomen besluiten tegenspraaken reflectie plaatsvindt.

Verder wordt vanuit het perspectief vanrechercheurs en officieren van justitie ingegaan op de meerwaarde en neveneffecten van beide verbeterprogramma’s. Daarmee geeft dit boek nieuwe inzichten in zowel de verworvenheden van de programma’s als ook de uitdagingen waarvoor politie en het Openbaar Ministerie staan.

Doelgroep

(Strafrecht)jurisiten, politie, Openbaar Ministerie, criminologen en beleidsmedewerkers Veiligheid en Justitie.