Bestel deze publicatie
annuleerbestel

En nu...?

Handboek voor de nafase van incidenten, rampen en crises

En nu...?
  • Jaar van uitgave 2011
  • 199 pagina's
Auteur:M. Zannoni
Reeks:COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (deel 26)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐90‐8974‐349‐7 | paperback | 1e druk | € 34,00

Dit boek bevat handvatten voor overheden, bedrijven en instellingen voor het omgaan met de nafase van incidenten, rampen en crises, op strategisch en op uitvoerend niveau. In het boek staan tal van voorbeelden en praktische tips. De voorbeelden en tips zijn geclusterd per thema. In totaal zijn vierentwintig thema's uitgewerkt. Dit zijn thema's die in de afgelopen jaren steeds opnieuw relevant zijn gebleken. Tezamen vormen deze thema's een dekkend overzicht van onderwerpen die in de nafase kunnen (op)spelen. Het ene deel van de uitgave bevat een stappenplan en praktijktips voor overheden, het andere deel een stappenplan en praktijktips voor bedrijven en instellingen.

Doelgroep

Dit boek bestaat uit twee delen. Deel 1 is bestemd voor overheden, deel 2 is bestemd voor bedrijven en instellingen.