Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen

Een follow-up onderzoek

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen
  • Jaar van uitgave 2019
  • 426 pagina's
Auteur:Anouk Mertens
Reeks:Het groene gras
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐954‐2 | paperback | 1e druk | € 69,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐552‐0 | digitaal boek | € 69,00

Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen beschrijft een wetenschappelijk onderzoek dat tot doel had om de detentiebeleving van een onderbelichte populatie, namelijk vrouwen met een interneringsstatuut, te bestuderen.

Dit onderzoek tracht de leef- en betekeniswereld van de vrouwen te vatten. Het behandelt het conceptuele kader rond import- en deprivatiemodellen en beschrijft de bestaande empirische studies rond vrouwen in detentie. Het kwalitatieve veldwerk bestond uit twee fases. Tijdens de eerste fase bevroeg de auteur 51 geïnterneerde vrouwen in detentie. Tijdens het follow-up onderzoek werden de vrouwen opnieuw bevraagd in de setting waar ze op dat moment verbleven; in detentie, forensische zorgvoorzieningen, reguliere residentiële zorgvoorzieningen en thuis. Aanvullend werd het profiel van de respondenten geschetst na een dossierstudie.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor academici met interesse in de forensische geestelijke gezondheidszorg en het detentieleven. Het richt zich daarnaast op professionals in het werkveld van de forensische geestelijke gezondheidszorg, die meer inzicht wensen te krijgen in de beleving van geïnterneerde vrouwen verblijvende in diverse (behandel)settings.