Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De reconstructie van strafbare feiten

De reconstructie van strafbare feiten
  • Jaar van uitgave 2018
  • 42 pagina's
Auteur:Christianne de Poot
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐868‐2 | paperback | 1e druk | € 14,00

In deze oratie geeft Christianne de Poot een historische schets van de ontwikkeling van de criminalistiek en stelt ze belangrijke vragen aan de orde waar dit vakgebied mee worstelt. Aan de hand van voorbeelden laat ze zien hoe ze met haar onderzoeksgroep antwoorden probeert te vinden op deze vragen en illustreert ze hoe de kennis die dit oplevert over menselijk gedrag, over de eigenschappen van sporen en over de bewijswaarde van sporen gebruikt kan worden om reconstructies van strafbare feiten te verbeteren.

Auteursinformatie

Christianne de Poot is hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is ze Lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie, en senior onderzoeker aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.