Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk

Een case study van de taakuitvoering door ISZW inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden

De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk
  • Jaar van uitgave 2018
  • 112 pagina's
Auteur:Karin van Wingerde, Peter Mascini en Jan-Willem Barth
Reeks:Handhaving en gedrag
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐824‐8 | paperback | 1e druk | € 26,50

Net als vele andere inspecties kreeg de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) in de afgelopen jaren te maken met teruglopende middelen en de roep om zich beter te verantwoorden over de gehanteerde werkwijzen en resultaten. ISZW heeft getracht om aan deze verwachtingen tegemoet te komen door doelgerichter te werken – door middel van het delegeren van toezichtsverantwoordelijkheden en de aanscherping van sanctionering en handhaving – en door verantwoording af te leggen met behulp van risico-gestuurd toezicht. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe inspecteurs die toezien op de naleving van de wet- en regelgeving rond arbeidsomstandigheden omgaan met de beleidsstrategie waarbij risico-gestuurd toezicht wordt gecombineerd met het delegeren van verantwoordelijkheden naar ondertoezichtgestelden en de aanscherping van handhaving en sanctionering. Komt de wijze waarop zij hun taken uitvoeren overeen met de strategie en het beleid van hun organisatie?

Op basis van een analyse van het handhavingsbeleid, interviews met inspecteurs en observaties van inspecties is in kaart gebracht hoe ISZW invulling heeft gegeven aan het nieuwe beleid, welke veranderingen dit meebrengt voor het werk van inspecteurs en hoe zij in de praktijk met deze veranderingen omgaan.

Het onderzoek laat zien dat de wijze waarop inspecteurs in de praktijk toezicht houden afwijkt van de uitgangspunten die aan het formele beleid ten grondslag liggen. Dit boek is daarmee bestemd voor toezichthouders, beleidsmakers en onderzoekers die willen weten hoe innovaties in het toezicht in de praktijk uitpakken.

Auteursinformatie

Karin van Wingerde is universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Peter Mascini is hoogleraar empirische bestudering van het recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Jan-Willem Barth was als onderzoeker aan het project verbonden en werkt thans bij Gevangenenzorg Nederland.