Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging

Liber amicorum prof. dr. Ido Weijers

De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging
  • Jaar van uitgave 2016
  • 210 pagina's
Redacteur:Kristien Hepping, Stephanie Rap en Joost Huijer
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐682‐4 | paperback | 1e druk | € 45,50

De pedagogische benadering van de jeugdrechtspleging is aangeboden aan prof. dr. Ido Weijers ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming aan de Universiteit Utrecht. Deze bundel bevat bijdragen van wetenschappers en professionals uit de praktijk op twee verschillende terreinen van de jeugdrechtspleging: het jeugdstrafrecht en de jeugdbescherming. Aansluitend bij het werk van Weijers ligt de focus op (de grenzen van) overheidsoptreden in het leven van kinderen en gezinnen, op de pedagogische benadering in het jeugdstrafrecht en in de jeugdbescherming en op de aanpak van en omgang met delinquente jeugdigen, waarbij bijzondere aandacht is voor het proces van stoppen met criminaliteit. In dit boek wordt de verbinding gezocht tussen wetenschap en praktijk: door een interdisciplinair gezelschap van wetenschappers en professionals uit de praktijk wordt gereflecteerd op het werk van Weijers.

Auteursinformatie

Mr. K.E. (Kristien) Hepping is als promovenda en docent verbonden aan de afdeling strafrecht (Willem Pompe Instituut) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek betreft de rechtspositie van ouders in de jeugdbeschermingsprocedure en de jeugdstrafprocedure. Ze doceert in verschillende (jeugd)straf(proces)rechtelijke vakken. Eerder was zij bij de faculteit Sociale Wetenschappen van dezelfde universiteit werkzaam als docent en coördinator in de minor Jeugd en Criminaliteit.

Dr. S.E. (Stephanie) Rap is senior onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie aan de Universiteit Utrecht. In 2013 is zij gepromoveerd op het proefschrift The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. In haar onderzoek richt Stephanie Rap zich op de participatie van kinderen en jongeren in juridische procedures. In dit onderzoek maakt zij gebruik van een interdisciplinaire benadering en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in het Engelstalige masterprogramma Advanced Studies in International Children’s Rights.

J.I. (Joost) Huijer LL.M is als promovendus verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Zijn promotieonderzoek richt zich op de juridische rechtvaardiging van kinderbeschermingsmaatregelen in de praktijk. Hiertoe verricht hij dossieronderzoek in kinderbeschermingszaken. Daarnaast is hij als docent en coördinator werkzaam in de minor Jeugd en Criminaliteit aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.