Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De ontmaskering van het strafrechtelijk discours

Een bloemlezing uit het werk van Louk Hulsman

De ontmaskering van het strafrechtelijk discours
  • Jaar van uitgave 2012
  • 213 pagina's
Auteur:René van Swaaningen en John R. Blad
Redacteur:René van Swaaningen en John Blad
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Deze publicatie is helaas uitverkocht.

De Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) heeft op 19 juni 2009 de Willem Adriaan Bonger Prijs, de oeuvreprijs van de vereniging, postuum toegekend aan Louk Hulsman, emeritus hoogleraar Strafrecht en Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze prijs is hem toegekend wegens zijn uitzonderlijke bijdrage aan zowel het vakgebied als aan het maatschappelijk debat over misdaad en straf.

De publicatie van dit boek is een uitvloeisel van de toegekende prijs. In De ontmaskering van het strafrechtelijk discours is een selectie van publicaties van Louk Hulsman bijeengebracht die kenmerkend zijn voor zijn wetenschappelijk denken en voor de ontwikkeling daarin. Het boek bevat eerder in het Nederlands gepubliceerde teksten, waarvan sommige zeer bekend zijn en nog vaak worden bestudeerd, en sommige relatief onbekend en ook moeilijk traceerbaar. Het bevat een drietal teksten die vertaald zijn en nu voor het eerst in het Nederlands verschijnen en het bevat een inleiding op het werk van Hulsman.

Deze selectie van teksten kan bijdragen aan een beter en dieper begrip van de (re)constructieve intenties waarmee Hulsman de ontmaskering van het strafrechtelijk discours nastreefde: een begrip dat van grote waarde kan zijn in het academisch onderwijs voor juristen en criminologen, alsook voor iedereen die het strafrecht niet als een adequaat antwoord op problematische gebeurtenissen beschouwt.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen en strafrechtwetenschappers die zich bezighouden met de thema's die in het werk van Louk Hulsman aan de orde komen.

Auteursinformatie

De beide redacteuren hebben lange tijd samengewerkt met Louk Hulsman en hebben eerder over diens strafrechtelijk abolitionisme gepubliceerd. René van Swaaningen is hoogleraar Internationaal Comparatieve Criminologie, verbonden aan de Erasmus School of Law en John Blad is hoofddocent Strafrechtswetenschappen aan dezelfde rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Crimelink (nummer 2) mei 2012

Op een voetstuk

Bekijk de bijlage