Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen

De relatie tussen omgevingscriminologische kenmerken op huis-, straat- en buurtniveau en het inbraakrisico van woningen

De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 340 pagina's
Auteur:Marlijn Peeters
Reeks:Het groene gras
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐727‐2 | paperback | 1e druk | € 52,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐640‐4 | digitaal boek | € 35,99

Elk jaar wordt 2 procent van de bevolking slachtoffer van woninginbraak, waarbij sommige woningen zelfs meerdere keren het doelwit zijn. Dit boek rapporteert over een onderzoek dat kijkt naar de gezamenlijke invloed van kenmerken van huizen, straten en buurten op het intrinsieke inbraakrisico van woningen.

Op basis van een inventarisatie van onderzoek rond kenmerken die een woning, straat of buurt gevoelig kunnen maken voor inbraak is een observatie-instrument opgesteld. Met dit instrument zijn 1550 ingebroken en niet-ingebroken woningen geobserveerd. De resultaten daarvan laten toe heel wat veronderstellingen uit eerder onderzoek kritisch te evalueren. Uit het onderzoek komt het belang van toezichtmogelijkheden sterk naar voren en worden aanknopingspunten gegeven voor interventies die het inbraakrisico kunnen verlagen.

Dit boek is relevant voor onderzoekers, maar biedt zeker ook concrete inzichten voor politie of diefstalpreventieadviseurs. Het is ook uitermate geschikt voor een breder publiek dat naar informatie zoekt om de eigen woning inbraakveiliger te maken.

Auteursinformatie

Marlijn Peeters is master in de criminologie (Universiteit Leiden) en doctor in de criminologische wetenschappen (UGent). Na enkele jaren als docent criminologie te hebben gewerkt, startte ze in 2011 als doctoraatsstudent aan de onderzoeksgroep ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP), vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent). Sinds 2016 is ze als Universitair Docent verbonden aan Universiteit Leiden. Haar onderzoeksexpertise situeert zich voornamelijk binnen de omgevingscriminologie, waarbij de invloed van fysieke kenmerken van de omgeving op criminaliteit centraal staat.