Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De improvisatiemaatschappij

Over sociale ordening van een onbegrensde wereld

De improvisatiemaatschappij
  • Jaar van uitgave 2011
  • 184 pagina's
Auteur:Hans Boutellier
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐90‐5931‐753‐6 | paperback | 2e druk | € 31,00

De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?!

Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van een nieuwe sociale orde. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie, en over recht en veiligheid. Het biedt een brede, onderbouwde en constructieve visie op de hedendaagse samenleving. Deze tweede, uitgebreide druk bevat een openingshoofdstuk dat de concrete werking van de improvisatiemaatschappij belicht.

Doelgroep

De improvisatiemaatschappij is bestemd voor politici en politicologen, bestuurders en bestuurskundigen, sociaal werkers en sociologen, beleidsambtenaren, magistraten, politieleiders, criminologen, studenten en betrokken burgers – eenieder die zich bekommert om de toestand in de samenleving en daarin een wetenschappelijk geïnformeerde rol wil spelen.

Auteursinformatie

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam over publieke moraal, criminaliteit en veiligheid; eerdere boeken werden vertaald in het Engels en Frans.

Markant mei 2011

Bestuurders in de zorg moeten hun instellingen openstellen voor samenwerking met andere professionals en de sociale omgeving van hun cliënten, vindt Hans Boutellier.

Bekijk de bijlage
www.nicis.nl 16 maart 2011

De huidige samenleving is behalve een netwerkmaatschappij ook een improvisatiemaatschappij. Improvisatie brengt vooral afstemming met zich mee tussen verschillende partijen in de vele samenwerkingsverbanden. Dit betoogt Hans Boutellier in zijn boek ‘De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld’. Lees verder...

Bekijk de bijlage
De Volkskrant 22 januari 2011

Psycholoog/criminoloog Hans Boutellier typeert de samenleving als een improvisatiemaatschappij. Nederlands grootste historicus Huizinga kwam 73 jaar geleden uit bij een vergelijkbaar perspectief: homo ludens.

Bekijk de bijlage
Vrij Nederland 23 april 2011, jaargang 72

In de afgelopen decennia is de wereld fors door elkaar geschud. Het geloof in God en gemeenschap heeft ons goeddeels verlaten, sociale structuren zijn aangetast. Lees de hele recensie in de bijlage.

Bekijk de bijlage
CDABSV Bestuursforum jaargang 36, nummer 2 februari 2012
Bekijk de bijlage
Tijdschrift voor Herstelrecht nummer 3, 2013

...dit boek zet aan tot denken, reflectie én handelen en is het lezen meer dan waard!

Bekijk de bijlage
Ad Valvas 17 februari 2011

Het leven als jamsessie

Bekijk de bijlage
Openbaar Bestuur Oktober 2013

Een nieuwe orde

Bekijk de bijlage
Denkwijzer, nummer 3 december 2011
Bekijk de bijlage
NRC Handelsblad 11 februari 2011

In een onbegrensde wereld vertonen we spontaan zwermgedrag, aldus Hans Boutellier. Maar dat improviseren gebeurt langs een nieuwe tweedeling, constateert Sjoerd de Jong. Lees het hele artikel in de bijlage.

Bekijk de bijlage
De Groene Amsterdammer 9 december 2010

Begrippen die wij in verband brengen met het algemeen belang, zoals emancipatie, democratie of vrijheid, zijn gecorrumpeerd, vindt Hans Boutellier. Zeker in onze genetwerkte improvisatiemaatschappij. Lees het interview met Hans Boutellier in de bijlage.

Bekijk de bijlage

Boutellier voor dummies: Een handleiding bij de improvisatiemaatschappij

Uitgesproken op 2 december 2010 in het Betty Asfaltcomplex te Amsterdam, ter gelegenheid van de presentatie van dit boek.