Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Criminaliteit en rechtshandhaving 2010

Ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2010
  • Jaar van uitgave 2011
Redacteur:S.N. Kalidien, N.E. de Heer-de Lange en S.M. Kröner - Rosmalen
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 298)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_ebook 978‐94‐6094‐608‐0 | digitaal boek | € 45,99

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen delicten gepleegd. In 2010 werden naar schatting 5,7 miljoen delicten gepleegd tegen burgers en 2,5 miljoen tegen bedrijven. Dit rapport beschrijft in kwantitatieve termen waaruit deze criminaliteit bestaat, wie ervan het slachtoffer is, door wie de criminaliteit wordt gepleegd, wat ervan wordt opgespoord en wat de justitiële reactie hierop is.

Een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder en bijna een derde van de bedrijven werd in 2010  slachtoffer van één of meer delicten, net als de afgelopen paar jaar. Eveneens ruim een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder voelde zich in 2010 wel eens of vaak onveilig. In 2010 registreerde de politie ruim 1 miljoen misdrijven, 12% minder dan in 2005. Het aandeel vrouwelijke verdachten neemt geleidelijk toe. Het aantal bestraffingen door het Openbaar Ministerie en de rechter daalden verder in 2010. Het Centraal Justitieel Incassobureau handelde in 2010 bijna 11 miljoen verkeersovertredingen af. Daarnaast deelden politie en buitengewone opsporingsambtenaren zo’n 340.000 transacties uit, die strafrechtelijk werden afgehandeld.
De uitgaven van overheid, bedrijven en particulieren met betrekking tot criminaliteit en onveiligheidsgevoelens zijn in 2009 gestegen tot 12,5 miljard euro. Daarnaast leden overheid, bedrijven en particulieren minimaal 16,5 miljard euro schade door tegen hen gepleegde criminaliteit. Ook in de rest van Europa daalde de geregistreerde criminaliteit.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2010’ is de negende in een reeks. Eerdere edities verschenen in 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 en 2010. C&R is in pdf-formaat ook beschikbaar op www.cbs.nl, www.wodc.nl en www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak. Via deze websites zijn ook de tabellen uit bijlage 4 in Excel-formaat beschikbaar, aangevuld met gegevens over jaren vóór 2005.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, strafrechtjuristen, politie en justitie.