Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestuursrechtelijke criminologie

Een verkenning naar de relatie tussen criminologie en bestuursrecht

Bestuursrechtelijke criminologie
  • Jaar van uitgave 2018
  • 204 pagina's
Auteur:Benny van der Vorm
Reeks:Willem Pompe Instituut (deel 91)
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6290‐487‐3 | paperback | 1e druk | € 45,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐873‐6 | digitaal boek | € 30,00

Van oudsher bestaat er een relatie tussen criminologie en strafrecht. De verhouding tussen criminologie en bestuursrecht is echter nauwelijks verkend. Met de opkomst van de bestuurlijke boete als bestraffende sanctie heeft het bestuurlijke sanctierecht aan invloed gewonnen en is het inmiddels niet meer weg te denken in de rechtshandhaving. Criminologisch onderzoek naar de toepassing van het bestuurlijke sanctierecht is vrijwel achterwege gebleven en er is nog maar weinig bekend over de deeldiscipline bestuursrechtelijke criminologie. Dit boek beoogt in deze leemte te voorzien door het terrein van de bestuursrechtelijke criminologie nader te verkennen. Aan de hand van bestaand criminologisch onderzoek naar de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) misdaad wordt gepoogd om het landschap en de grondslagen van de bestuursrechtelijke criminologie in kaart te brengen. Als startpunt wordt de relatie tussen criminologie en strafrecht besproken, waarna vervolgens de focus wordt gelegd op de eerste contouren van de bestuursrechtelijke criminologie en de bouwstenen van de bestuursrechtelijke penologie. Voorts wordt de staat van het straffende bestuur besproken. Met dit boek, dat vooral theoretisch van aard is, wordt gehoor gegeven aan de roep, van met name bestuursrechtjuristen, om het terrein van de criminologische bestudering van de bestuurlijke rechtshandhaving te verkennen.