Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Beslissen in grensgebieden

Een onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid zoals uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee

Beslissen in grensgebieden
  • Jaar van uitgave 2016
  • 282 pagina's
Auteur:M.A.H. van der Woude, J. Brouwer en T.J.M. Dekkers
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐671‐8 | paperback | 1e druk | € 37,50

De Europese binnen- en buitengrenzen staan in het middelpunt van de belangstelling, en daarmee ook het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zoals dit wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Centraal in dit onderzoek staan het MTV als controlebevoegdheid in de context van het vreemdelingentoezicht – op grond waarvan burgers binnen het ‘grenzeloze’ Schengengebied na grensoverschrijding kunnen worden gecontroleerd op geldige verblijfs- en identiteitspapieren – en het discretionaire handelen van de KMar in dezen.

Het onderzoek beoogt enerzijds inzicht te bieden in het MTV als instrument van vreemdelingentoezicht. Wat is het MTV nu precies, hoe en waar is het geregeld en hoe ziet een MTV-controle er in de praktijk uit? Waar_de Kmar en het MTV een belangrijke rol spelen in het vreemdelingentoezicht, is onderzoek hiernaar schaars, ook in de louter beschrijvende zin. Hierdoor, zo is ook gebleken tijdens het onderzoek, weten weinig mensen wat het MTV echt is en wat de taak van de Kmar is. Anderzijds beoogt het onderzoek inzicht te bieden in de legitimiteit van het MTV door te kijken naar de wijze waarop de uit het MTV voortvloeiende discretionaire bevoegdheden in de praktijk worden toegepast en door te kijken hoe het MTV door gecontroleerde burgers wordt ervaren.

Auteursinformatie

Maartje van der Woude is Hoogleraar Rechtssociologie bij het Van Vollenhoven Instituut voor Law, Governance & Development en Universitair Hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Jelmer Brouwer is AIO Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Tim Dekkers is AIO Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.