Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Alledaagse magie

Mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs

Alledaagse magie
  • Jaar van uitgave 2017
  • 297 pagina's
Auteur:Henk Sollie
Rubriek: Criminologie en veiligheid Criminologie
Icon_printbook 978‐94‐6236‐780‐7 | paperback | 1e druk | € 44,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐750‐0 | digitaal boek | € 30,99

Het werk van rechercheurs spreekt tot de verbeelding. Avond na avond zijn de verrichtingen van detectives op de televisie te zien en menig literaire thriller verhaalt over hun inspanningen. Hoe rechercheurs in werkelijkheid de uitvoering van hun opsporingstaken ervaren en welke invloed dit heeft op hun welzijn is minder bekend.

Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te geven in factoren die van invloed zijn op de mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs. Op basis van een systematische literatuur review, observatiestudies, interviews en vergelijkend onderzoek, wordt in dit boek nader ingegaan op de copingstrategieën die deze rechercheurs helpen in de omgang met belastende werksituaties, de rol die collega’s en leidinggevenden daarbij spelen evenals de taak- en organisationele karakteristieken die op dit proces van invloed zijn.

Om het risico op gezondheidsklachten te verkleinen en duurzaam functioneren te bevorderen, doen de politie-organisatie, leidinggevenden en rechercheurs er verstandig aan om blijvend te investeren in de geïdentificeerde persoonlijke, team- en organisatie-gerelateerde hulpbronnen die alledaagse magie bij rechercheurs mogelijk maken.

Auteursinformatie

Henk Sollie is sinds mei 2016 als onderzoeker en adviseur werkzaam bij Twynstra Gudde. In de afgelopen tien jaar heeft Henk in zijn huidige functie, en eerder als onderzoeker aan de Politieacademie en de Universiteit Twente, ruime ervaring opgedaan met onderzoek binnen het publieke veiligheidsdomein, zowel op (inter)nationaal als lokaal niveau. In 2017 heeft Henk aan de Universiteit van Leuven zijn doctoraat in de psychologie behaald. Zijn proefschrift handelt over de mentale weerbaarheid van rechercheurs en factoren die daarop van invloed zijn.