Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond

Een kennisfundament voor professionals

Aanpak multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond
  • Jaar van uitgave 2013
  • 147 pagina's
Auteur:Henk Sollie, Vina Wijkhuijs, Walter Hilhorst, Ronald van der Wal en Nicolien Kop
Reeks:Onderzoeksreeks Politieacademie
Rubriek: Criminologie en veiligheid Veiligheid
Icon_printbook 978‐90‐5931‐943‐1 | paperback | 1e druk | € 31,50

Multi-problematiek binnen gezinnen met een Roma-achtergrond is zeer complex. De ernst van de gesignaleerde problematiek is vooral de mate of frequentie waarin problemen als overlast, schoolverzuim en criminaliteit zich voordoen. Deze problemen hebben vaak onomkeerbare gevolgen voor de kinderen die in deze families opgroeien. Hun perspectief op een volwaardig en onafhankelijk bestaan in de samenleving is daardoor in het geding. Het verbeteren van de situatie van deze kinderen vraagt een passende en duurzame aanpak.
Dit kennisfundament, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, biedt handvatten voor de aanpak van de bestaande problematiek. Het vormt daarmee de basis waarop betrokken ketenpartners, zoals gemeenten, politie en hulpverleningsinstanties, gezamenlijk kunnen voortbouwen.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de politie, politiewetenschappers, studenten van de Politieacademie, Openbaar Ministerie en beleidsambtenaren Veiligheid en Justitie.